szkoła rodzenia
szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia
szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia
szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia
szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia
szkoła rodzenia
szkoła rodzenia szkoła rodzenia
szkoła rodzenia
szkoła rodzenia


Szkoły rodzenia
szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia
szkoła rodzenia

Formy i zasady prowadzenia edukacji przedporodowej:
    zbiorowa - wykłady, zajęcia praktyczne, w tym:
  • Zajęcia teoretyczne w wymiarze nie mniejszym niż 10 spotkań trwających po 45 minut
  • Zajęcia praktyczne w wymiarze nie mniejszym niż 10 spotkań trwających po 30 minut
Zajęcia teoretyczne - spotkania o charakterze seminaryjnym do (8) kobiet w ciąży.
    Kwalifikacje personelu medycznego "Akademii Bociana":
  • Renata Ataman Mgr położnictwa, specjalista w opiece przed i okołoporodowej, specjalista z pielęgniarstwa położniczego, szkolenie zawodowe w szkole rodzenia prof. W. Fijałkowskiego w Łodzi zlecone przez Centrum Medyczne, Kształcenia Podyplomowego studium Medycyny Klinicznej w Warszawie o tematyce: Psychoprofilaktyka i kinezyterapia w położnictwie.
  • Iwona Rećko Mgr położnictwa, położna rodzinna.
  • Mgr psychologii klinicznej.
szkoła rodzenia szkoła rodzenia
szkoła rodzenia szkoła rodzenia
szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia
szkoła rodzenia

Wyświetlono razy.
© ROBSONet